Λιμνοθαλασσα Στρογγυλη

Πελοποννήσου
Ελαφονήσου
EL65305700
719,26
707,55
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
36°31'18''N 22°59'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή