Εκβολη Ρεματος Ανεμομυλου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65305200
31,69
31,69
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°48'16''N 21°47'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2550010 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2550003 ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή