Παρακτιο Ελος Καμαρων

Πελοποννήσου
Ανατολικής Μάνης
EL65304300
96,02
95,51
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
36°40'56''N 22°31'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2540008 ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540009 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή