Εκβολη Ρεματος Διχοβα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65304200
6,25
6,21
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°41'17''N 22°31'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2540008 ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540009 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΑΝΗΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή