Εκβολη Ρεματος Τουρκοβρυσης

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65304100
14,37
2,15
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°42'21''N 22°31'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή