Εκβολη Ποταμου Πλατυ

Πελοποννήσου
Ανατολικής Μάνης
EL65303500
42,58
37,41
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°43'29''N 22°32'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή