Εκβολες Ρεματων Οικονομιανικων

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65303300
16,14
16,14
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°31'31''N 23°2'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή