Τεχνητο Λιμνιο Κατω Κοπανακιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65303200
0,92
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°16'35''N 21°47'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή