Εσωτερικο Ελος Πηγων Παμισου

Πελοποννήσου
Καλαμάτας
EL65302900
179,68
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°10'7''N 22°1'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή