Τεχνητο Λιμνιο Τζιρορρεματος

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65302800
9,09
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°9'16''N 22°8'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή