Εσωτερικο Ελος Λαμπαινας

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65302700
12,51
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°8'39''N 21°57'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή