Εσωτερικο Ελος Κυπαρισσιας

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65302600
12,73
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°6'45''N 21°40'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Ευρετή-Δενδρούλι-Άγιος Νικόλαος (Μουζακίου)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή