Μικρη Λιμνη Μαυροματτιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65302300
13,94
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
37°3'35''N 21°58'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή