Εσωτερικο Ελος Αβραμιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65302200
230,60
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°2'9''N 22°3'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή