Τεχνητο Λιμνιο Ρωμανου

Πελοποννήσου
Τριφυλίας
EL65302000
4,79
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°59'50''N 21°39'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή