Εκβολη Ρεματος Σελα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65301900
86,17
85,22
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°59'36''N 21°38'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2550010 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2550004 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή