Λιμνοθαλασσα Μεθωνης

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65301600
4,60
2,03
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
36°50'14''N 21°41'49''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2550010 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή