Τεχνητο Λιμνιο Μολαων

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65301500
2,85
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°48'34''N 22°52'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή