Τεχνητο Λιμνιο Μεταμορφωσης

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65301400
1,11
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°47'39''N 22°55'7''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή