Τεχνητο Λιμνιο Συκεας

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65301300
2,11
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°46'28''N 22°54'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή