Εκβολη Ρεματος Ποταμιας

Πελοποννήσου
Μονεμβασιάς
EL65301200
23,50
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
36°43'3''N 22°49'15''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή