Τεχνητα Λιμνια Παντανασσης

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65300900
20,11
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°35'54''N 22°56'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή