Τεχνητα Λιμνια Οιτυλου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65300700
2,73
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
36°42'21''N 22°22'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή