Μικρες Λιμνες Ρεματος Μαυρη Λιμνη

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65300600
0,95
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
36°59'2''N 21°51'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή