Δελτα Ευρωτα (Συμπλεγμα)

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65300101
5252,75
5052,30
Σύμπλεγμα
Marine/Costal
2020
36°48'29''N 22°43'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2540006 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή