Λιμνη Δασιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65202400
59,14
59,14
Λίμνες
Inland
2020
37°58'52''N 22°25'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2530006 ΟΡΟΣ ΖΙΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΙΝΗ)
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΤΣΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή