Παρακτιο Ελος Νησου Ζωοδοχου Πηγης

Πελοποννήσου
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
EL65202300
2,88
0,02
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°6'59''N 22°59'25''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή