Λιμνοθαλασσα Βουλιαγμενης

Πελοποννήσου
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
EL65202200
1517,23
1419,03
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°1'43''N 22°52'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή