Μικρη Λιμνη Πυργου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65201900
2,07
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
38°5'41''N 22°25'11''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή