Τεχνητο Λιμνιο Ευρωστινας

Πελοποννήσου
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
EL65201800
3,21
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
38°3'45''N 22°24'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή