Λιμνοθαλασσα Μαυρολιμνης

Πελοποννήσου
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
EL65201700
87,00
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
38°3'34''N 23°6'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή