Εκβολη Ρεματος Ζουγια

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65201600
93,64
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
38°3'26''N 23°4'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή