Παρακτιο Ελος Παραλιας Αλμυρας

Πελοποννήσου
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
EL65201500
54,16
6,51
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
38°3'25''N 23°2'28''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή