Τεχνητα Λιμνια Κατω Εξαμιλιων

Πελοποννήσου
Κορινθίων
EL65201300
5,84
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°54'17''N 22°56'45''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή