Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Σολομου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65201200
20,90
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
37°52'10''N 22°52'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή