Εσωτερικο Ελος Καλεντζιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65201100
13,20
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°52'10''N 22°46'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή