Τεχνητο Λιμνιο Καλεντζιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65201000
5,89
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°51'40''N 22°46'57''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή