Τεχνητο Λιμνιο Χαλκειου

Πελοποννήσου
Βέλου - Βόχας
EL65200900
6,97
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°52'41''N 22°42'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή