Παρακτιο Ελος Κοκκωσιου

Πελοποννήσου
Κορινθίων
EL65200800
53,51
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°50'36''N 23°0'53''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή