Τεχνητο Λιμνιο Αηδονιων

Πελοποννήσου
Νεμέας
EL65200700
1,81
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°49'54''N 22°35'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή