Τεχνητα Λιμνια Αρχαιων Κλεωνων

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65200600
1,83
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°49'15''N 22°45'27''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή