Τεχνητα Λιμνια Εξοχης

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65104500
56,39
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
37°44'28''N 22°27'42''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή