Λιμνιο Πηγων Αναβαλου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65104400
5,38
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
37°30'59''N 22°44'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή