Εσωτερικα Ελη Τεως Λιμνης Τακα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65104200
3953,42
3952,46
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
37°26'9''N 22°22'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2520002 ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή