Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Μεγαλοπολης

Πελοποννήσου
Μεγαλόπολης
EL65104100
623,33
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
37°23'40''N 22°6'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή