Παρακτιο Ελος Πουλιθρων

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65103900
8,12
8,07
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°6'54''N 22°54'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2520005 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή