Τεχνητη Λιμνη Ορυχειων Μεγαλοπολης η Τραπεζουντα

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65103700
1260,02
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
37°27'12''N 22°4'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή