Εκβολη Ρεματος Δαφνων

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65103500
44,92
44,92
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
37°9'21''N 22°53'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2520005 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή