Παρακτιο Ελος Ναυπλιου

Πελοποννήσου
¶ργους - Μυκηνών
EL65103100
533,49
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°35'6''N 22°47'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR07 - Περιοχή προστασίας της φύσης Περιοχή δήμων Αργούς και Μιδέας (περιοχές 5 και 5α)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή