Παρακτιο Ελος Κατω Βερβενων

Πελοποννήσου
Βόρειας Κυνουρίας
EL65102900
701,77
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
37°26'22''N 22°44'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή